Πιστοποίηση στη χρήση της Open eClass

Το μάθημα απευθύνεται σε καθηγητές, εκπαιδευτές σεμιναρίων, ερευνητές και επιστήμονες που χρειάζονται βσικές γνώσεις για να δημιουργούν και να υποστηρίζουν ηλεκτρονικά μαθήματα. Στόχος είναι να γνωρίσετε την Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open eClass και να εξοικειωθείτε με τη λειτουργικότητα της.

 

Έναρξη Μαθήματος: 18 Νοεμβρίου 2018

Διάρκεια Μαθήματος: 6 εβδομάδες

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Περίοδος εγγραφών: Κλειστή

Συμμετοχή: Δωρεάν

Βεβαίωση: Ναι - Δωρεάν

Εγγραφή στο μάθημα / Επισκεφθείτε το μάθημα
Έναρξη: 18/11/2018
Θέμα: Τηλεκπαίδευση
Γλώσσα: Ελληνικά
Διάρκεια: 6 εβδομάδες
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Πολυμέσα: EL-GR
Τύπος: Καθοδηγούμενη εκπαίδευση
Προσπάθεια: 6 - 8 ώρες / εβδομάδα
Προαπαιτούμενα: Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Ίδρυμα:: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Άδεια Χρήσης: Creative Commons BY NC SA

Σχετικά με το μάθημα

Η πλατφόρμα Open eClass είναι να ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα.

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του σεμιναρίου είναι

  • να γνωρίσετε,
  • να κατανοήσετε,
  • να είστε σε θέση να επιλέγετε το κατάλληλο και
  • να υλοποιείτε  

τα εργαλεία και τις διαδικασίες της πλατφόρμας Open eClass σε μαθήματα σας.  

Ένας πιο φιλόδοξος σκοπός είναι, τελειώνοντας το σεμινάριο, να είστε σε θέση να δημιουργείτε μαθήματα πλούσια, διαδραστικά που έλκουν τον Εκπαιδευόμενο και τον εμπλέκουν στην e-learning  διαδικασία.   

Οι στόχοι εξειδικεύονται ως «Ικανότητες προς απόκτηση» σε κάθε μάθημα χωριστά.

Παράκαμψη περιγράμματος

Το σεμινάριο αυτό έχει ως αντικείμενο την e-learning πλατφόρμα Open eClass, τις λειτουργίες της και το στήσιμο μαθημάτων σε αυτήν.

Έχει δύο διακριτά επίπεδα.

  • Το «Επίπεδο 1»  που το αποκαλούμε « Γνωριμία με την Open eClass», αποτελείται από 5 εβδομαδιαία μαθήματα στα οποία αναλύονται όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Παρακολουθείτε τα μαθήματα έχοντας τον ρόλο του Εκπαιδευομένου, έτσι αποκτάτε μια πλήρη εικόνα για τι βλέπει ένας Εκπαιδευόμενος, εμπειρία πολύτιμη για τον τρόπο που πρέπει να στήνετε τα μαθήματά σας. Στα μαθήματα θα μαθαίνετε πώς στήνουμε τα διάφορα εργαλεία για να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το συνολικό πλαίσιο.
  • To «Επίπεδο 2» έχει ως προαπαιτούμενο το «Επίπεδο 1» και εξελίσσεται παράλληλα με αυτό (στο τέλος κάθε μαθήματος του Επιπέδου 1 ακολουθούν οι αντίστοιχες Εργασίες). Στο «Επίπεδο 2» που το αποκαλούμε « Δημιουργία μαθήματος στην Open eClass» μπορείτε, και σας ζητείται, να εφαρμόσετε σε δικό σας μάθημα που έχετε τον ρόλο του Εκπαιδευτή όσα μαθαίνετε στο «Επίπεδο 1». Μπορείτε λοιπόν να στήσετε το δικό σας μάθημα, με το δικό σας περιεχόμενο και στο τέλος του σεμιναρίου να το πάρετε ως ένα αρχείο που μπορείτε να μεταφέρετε σε άλλη πλατφόρμα eClass!

Διδάσκοντες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ

IT Manager & E-learning Services Expert
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet

Ο Κωνσταντίνος ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ είναι Ειδικός σε θέματα Τεχνολογιών Τηλεκπαίδευσης, διαθέτει Πτυχίο στα Μαθηματικά και την Πληροφορική, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική και MBA στην Οικονομική και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εργάζεται ως IT Manager στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUnet, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

Έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και διαχειρίζεται επιτυχώς όλες τις φάσεις των έργων e-learning από την ανάλυση αναγκών και τον ορισμό των απαιτήσεων μέχρι την επιλογή τεχνολογίας, την υλοποίηση και την κατάρτιση. Έχει επίσης εμπειρία στην τεχνική διαχείριση έργων και συμμετοχή σε πολλά έργα σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

Είναι ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης της πλατφόρμας Open eClass (www.openeclass.org), ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων ανοικτού κώδικα, υποστηριζόμενο από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet).

Διαμοιράστε το μάθημα

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.